Guldinköp / Materialinköp

Samla all kundkännedom på ett och samma ställe

Film guldinköp

Guldinköp / Materialinköp begagnade varor

Lagstiftningen kring lagen om penningtvätt håller på att ses över av berörda myndigheter. Kanske berörs din verksamhet redan nu av befintlig lagstiftning?

Med Adjoy Material/Guldinköpsfunktion har du all fakta samlad i kronologisk följbar ordning och kan lätt ta fram information till myndigheter vid förfrågan och stjäl inte onödig tid från din verksamhet.

Ett klick bort. Ordning och reda sköter programmet!

*Kundkännedom

Om du är inom vissa branscher och tar emot kontanter så har du som verksamhetsutövare en skyldighet att upprätta rutiner och riktlinjer för företagets kundkännedomsåtgärder. Av dina rutiner och riktlinjer ska det framgå när, hur och vilka kundkännedomsåtgärder som ska vidtas.

*Källa skv.se, lansstyrelsen.se

Skapa inköpsnota
Inköpsnota med beskrivning och vikt till kunden
Inköpsnota underskriven av kund till guldsmeden
Inköpsnota redo att skickas till polismyndighet
Automatisk summering av varje inköp
Identifiering med personnummer
Underlag för bokföringen med finguldshalt angiven på inköpt guld över period eller dag.
Möjlighet att lägga till bild till inköpet

Tryggt och säkert

Godkända underlag för guldköp

Guldinköpsfunktionen innebär att du får ut underlag för underskrift av kunden. Ett till butiken, ett till kunden och ett som du har för polisen. Du kan enkelt spara ner detta för att mejla till just din polismyndighet.

Det går även att fota smycken och lägga till inköpet, ifall det skulle bli någon tvist eller tvivel i framtiden kan det kännas skönt för både dig och kunden.

Rapport för bokföring med finguldshalt

Allt är färdiguträknat och klart på dina bokföringsunderlag. Du behöver inte själv räkna ut finguldshalt, utan det gör programmet.

Skyldigheter för dig som handlare enligt polisen

Det finns vissa skyldigheter för handlare som köper "begagnade varor".

"Du måste föra anteckningar om de varor som du köpt eller tagit emot i din verksamhet. Du är skyldig att på begäran lämna anteckningarna och övriga handlingar som avser mottagna varor till polisen. Polisen kan också begära att du undersöker om du tagit emot särskilda begagnade varor och om du har dem kvar."

Du måste ge polisen tillträde till utrymmen där du har din verksamhet. Polisen har också rätt att granska din bokföring och övriga handlingar.

Du måste vänta en månad från det att du mottagit en vara till dess du lämnar den vidare eller bearbetar den. Du får inte ta emot begagnade varor av någon som

  • är okänd för dig och inte kan styrka sin identitet med pass, körkort eller annan id-handling.
  • är under 18 år och saknar bevis för att han eller hon har rätt att förfoga över varan
  • är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel." 

    Källa: Polisen.se

 

Kundkännedom - särskilda regler om du hanerar kontanter

För varuhandlare som omfattas av penningtvättsregelverket gäller kravet på kundkännedom inför affärsförbindelser eller enstaka transaktioner där ett kontantbelopp uppgår till motsvarande 5 000 euro eller mer. Kravet blir också aktuellt om du inser eller borde inse att det finns ett samband mellan flera transaktioner på mindre kontantbelopp som tillsammans uppgår till motsvarande 5 000 euro eller mer.

Om du i samband med transaktioner och affärsförbindelser som inte kräver kundkännedomsåtgärder ändå uppmärksammar avvikelser ska skärpta åtgärder för kundkännedom vidtas. Om du misstänker penningtvätt eller finansiering av terrorism, ska du alltid rapportera dina misstankar till Finanspolisen.

Källa:Länsstyrelsen

Kontakta oss för mer information

Laddar
Ditt meddelande har skickats. Tack!